Şiire Gazele - Ahmet Kaya

Tekrar Çal
Senin eşkin meni düşürdü dile
Neçe aşık olur bülbüller güle

Hasret çektim könül verdim
Seni sevdim
Böyle bir güzele eşkimi tezele
Şiire gazele könül verdim
Şiire gazele

Eğer menden ayrı gezip dolansan
Menim bu eşkime bigane kalsın

Alışaram od tutaram
Hem yanaram

Bunu da bilmerem Sensiz ben gülmerem
Könlümü vermerem heçkese men
Könlümü vermerem2