Seher Yeli - Güler Duman

Tekrar Çal
Ayrılık hasreti karetti cana
Seher yeli sevdiğimden bir haber
Selamım tebliğ et kutbi cihana
Seher yeli sultanımdan bir haber
Bülbül gibi bağlanmışım kareler
Ayrılık derdine nedir çareler
Merhem kabul etmez dilde yareler
Seher yeli sevdiğimden bir haber

Sıtkı' yam kalmışam ıssız çöllerde
Böyle dert bulunmaz gayri kullarda
Dilim intizarda, gözüm yollarda
Seher yeli sevdiğimden bir haber
Reklam

Güler Duman - Müzik Listeleri