Vicdansız - Havanur

Tekrar Çal
Gene Ava Çıkmış Hedefi Benim
Kurudu Bedenim Eridi Tenim
Sevmek Senin Neyineydi Efendim
Tufan Yeli Gibi Tozar O Gamsız
Tozar Vicdansız Tozar Allahsız
Onda İman Yok Dağında Duman Yok
Siz Bana Sorun İyi Tanırım
Bir Kelam Mı Etti Dilinden
İkramımı Aldı Gonca Gülümden
Tez Yetişin Kalem Alın Elinden
Dünyanın Derdini Yazar O Gamsız
Tozar Vicdansız Tozar Allahsız Onda İman Yok Dağında Duman Yok
Siz Bana Sorun İyi Tanırım
Az Mı Çektim Ben
Bilseniz İçimde Nelerim Öldü
Nedense Dünyada Fesatlar Güldü
Bir Seveyim Dedim Burnumdan Geldi
Kızıl Gözden Ayrı Geziyor Gamsız
Gezer Vicdansız Gezer Allahsız
Onda İman Yok Dağında Duman Yok
Siz Bana Sorun İyi Tanırım
Az Mı Çektim Ben