80 80 160 Seksen Seksen Yüzaltmış - İsmail YK

Tekrar Çal

Seksen Seksen Yüzaltmış
Allah neler yaratmış
Dünya dönmüş tersine
Devir nasıl karışmış
 

Yol üstünde gezeriz
Altın yüzük isteriz
Sizin gibi kızları
Avucumuzda besleriz
 
Usul usul yanaşır
Aklımıza karışır
Kaş gözüm edip durmayın la
Gözlerimiz kamaşır