Asi ve Mavi - Koray Avcı

Tekrar Çal

Bugün kederliyim, beterim bugün
Sesime ses değse çığlık oluyor
Üşüyor toprak, taşlar üşüyor 
Vuslatı yakın eden yollar üşüyor

Yumma gözlerini uyuma bugün
Bütün gölgeler akşam oluyor
Üşüyor yaprak, dallar üşüyor
Savrulup yırtılan rüzgâr üşüyor-
(İçimde kış gibi bir mevsim üşüyor)

Oysa ben senden neler neler isterdim 
Senli sevdalarda doğmak isterdim
Sabahlar isterdim asi ve mavi
Büyüsün isterdim ışığın rengi 
Ama gel gör ki kötüyüm bugün

Sesime ses değse çığlık oluyor
Üşüyor toprak, taşlar üşüyor 
Vuslatı yakın eden yollar üşüyor
Yumma gözlerini uyuma bugün

Bütün gölgeler akşam oluyor
Üşüyor yaprak, dallar üşüyor
İçimde kış gibi bir mevsim üşüyor
Oysa ben senden neler neler isterdim 
Senli sevdalarda doğmak isterdim
Sabahlar isterdim asi ve mavi
Büyüsün isterdim ışığın rengi