Bizim Eller

Bizim eller

Bizim elde bahar geldi, meler kuzular kuzular

Dağlar çiğdem çiçek açmış, kokar yazılar yazılar
Kokar yazılar yazılar, kokar yazılar yazılar

Dağlar çiğdem çiçek açmış, kokar yazılar yazılar
Kokar yazılar yazılar

Duman tüter bacasından, anasından bacısından

Ayrı kaldık nicesinden, yürek sızılar sızılar
Yürek sızılar sızılar, yürek sızılar sızlar

Ayrı kaldık nicesinden, yürek sızılar sızılar
Yürek sızılar sızlar

Şahin çileye bürünür, gurbet illerde sürünür

Gülermiş gibi görünür, yürekten ağlar bazılar
Yürekten ağlar bazılar, yürekten ağlar bazılar

Gülermiş gibi görünür, yürekten ağlar bazılar
Yürekten ağlar bazılar