Misket

Güvercin uçuverdi 
Kanadın açıverdi 
Yar yandım aman aman ayrılamam 
El oğlu değil midir aman aman 
Sevdi kaçı verdi 

Oy farfara farfara 
Ateşte düştü şalvara 
Ağzım dilim kurudu yalvara yalvara 

Daracık daracık sokaklar 
Kızlar misket yuvarlar 
Erisin de çürüsün seni öpen dudaklar 

Caminin ezanı yok 
İçinin düzeni yok 
Çok memleketler gezdim 
Misketten güzeli yok 

Daracık daracık sokaklar 
Kızlar misket yuvarlar 
Erisin de çürüsün seni öpen dudaklar