Geceler - Nilüfer

Tekrar Çal

Geceler, katran karası geceler 
Ellerim tütün kokar gecelerde 
Geceler, olmaz olası geceler 
Açılır yelkenleri yalnızlığın 
Vurur dalga sesleri yüreğimde 

Geceler yarı yar 
Dört duvar efkar 
Geceler yarı yar 
Başımda sevdan 

Vurulur zincirlere 
Çareler gecelerde 
Bir damla bir damla daha 
Düşer zindanlara 
Gözyaşlarım 

Geceler yarı yar 
Dört duvar efkar 
Geceler yarı yar 
Başımda sevdan