Dağlar Dağladı Beni

Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ayrıldı zalım felek
Derde bağladı beni

Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim gelmedi
Yıl oldu aylar bana

Dağı boran olanın
Hali yaman olanın
Uyku girmez gözüne
Göynü viran olanın