Bizim Eller

Bizim eller
Bizim elde bahar geldi, meler kuzular kuzular
Dağlar çiğdem çiçek açmış, kokar yazılar yazılar
Kokar yazılar yazılar, kokar yazılar yazılar
Dağlar çiğdem çiçek açmış, kokar yazılar yazılar
Kokar yazılar yazılar
Duman tüter bacasından, anasından bacısından
Ayrı kaldık nicesinden, yürek sızılar sızılar
Yürek sızılar sızılar, yürek sızılar sızlar
Ayrı kaldık nicesinden, yürek sızılar sızılar
Yürek sızılar sızlar
Şahin çileye bürünür, gurbet illerde sürünür
Gülermiş gibi görünür, yürekten ağlar bazılar
Yürekten ağlar bazılar, yürekten ağlar bazılar
Gülermiş gibi görünür, yürekten ağlar bazılar
Yürekten ağlar bazılar