İtildik - Manga

Tekrar Çal

Manga - İtildik Şarkı Sözü

Bir kez daha kazık yedik bekledik
Durduk mal gibi, gene güvendik,
Gene inandık, gene sevindik
Umutsuzluğa düşünce bile direndik
Engel tanımayıp yolumuza devam ettik derken, bir şeyi geç
anladık;
Meğer asıl engel bunca zaman inandığımız insanlarmış...
farkettik
Gene kazık yedik, gene güvendik,
Bütün düşler boşuna merdiveni olmayan bir kuyuya itildik,
itildik, itildik, biz itildik!

Tam inandık, tam güvendik, tam sevindik derken vurdular
bizi
Tam inandık, tam güvendik, tam sevindik derken kovdular
bizi

Sonra bir kez daha kazık yedik bekledik
Beraber uçacağız dendi gene sevindik, gene inandık, gene
güvendik
Artık umutsuzluğa düşer gibi değildik.
Engel tanımayıp, her şeyin üstünden uçacağız derken,
Bir şeyi geç anladık;
Meğer asıl engel, taktığımız sahte kanatlarmış...
farkettik.
Gene kazık yedik, gene güvendik,
Bütün düşler boşuna merdiveni olmayan bir kuyuya itildik,
itildik, itildik, biz itildik!

Tam inandık, tam güvendik, tam sevindik derken vurdular
bizi
Tam inandık, tam güvendik, tam sevindik derken kovdular
bizi