Durmaz Lisanım - Mehmet Yetkin

Tekrar Çal

Durmaz lisanım, der Allah Allah
Cismimde canım der Allah Allah Hay Hay
 
Çeşmim kulağım, destim ayağım
Yüzüm yanağım, der Allah Allah, Hay Hay

 
Dişim dudağım sadrım dimağım
Lahmimde yağım der Allah Allah Hay Hay
 
Sen de ey mü’min şunu vird edin
İnsan melek cin der Allah Allah
 
İsmi Zattır bu kıylü kali ko
Küllü şey ya Hu der Allah Allah
 
Etme Kuddusi gayrıyle ünsi
Allah enisi der Allah Allah, Hay Hay