Kürtçe Açılış

Çiyayê me ewê şînbibin, tû wê bibînî
Emê bi şevbigirin tû wê bibînî
Emê bi roj bigirin tû wê bibînî
(Dağlarımız yeşerecek göreceksin
Geceyi tutacağız göreceksin
Güneşi tutacağız göreceksin)
Ahmet kaya